Machine Thailand

You are here: Home เครื่องเลเซอร์ เครื่องเชื่อมเลเซอร์ เครื่องเชื่อมสปอตเลเซอร์
เครื่องเชื่อมเลเซอร์ สปอต

เครื่องเชื่อมเลเซอร์ สปอต (2)

เครื่องเชื่อมเลเซอร์ สปอต

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2011 เวลา 23:38 น.

W30 เครื่องเชื่อมเลเซอร์ สปอต

เป็นลายลักษณ์อักษร เครื่องจักร เมืองไทย
คะแนน อันนี้
(2 โหวต)

·คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

W30 ช่างเชื่อมเลเซอร์เป็นจุดที่ใช้เป็นหลักในการเติมหลุมของเครื่องประดับทองและเงินเชื่อมจุดฝีในการซ่อมแซมข้อต่อและการตั้งค่าการเชื่อมฝา, มีข้อได้เปรียบเช่นโซนร้อนได้รับผลกระทบเล็ก ๆ ในการเชื่อมการปรับขนาดของจุดเชื่อม; ดี จุดเชื่อมเรียบและสวยโดยไม่ต้องประมวลผลการโพสต์เชื่อม -;การวางตำแหน่งที่ถูกต้องโดยไม่ทำลายเครื่องประดับฝังรอบ; เชื่อมคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและดีไม่มีมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นอยู่กับ W50;พลังงานจุดเดียวเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน; กล้องจุลทรรศน์ที่นำเข้าจะนำมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2010 เวลา 14:59 น.

W60 เครื่องเชื่อมเลเซอร์ สปอต

เป็นลายลักษณ์อักษร เครื่องจักร เมืองไทย
คะแนน อันนี้
(3 โหวต)

·คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

Jewelry laser welding เครื่องเชื่อมเลเซอร์, ช่างเชื่อมเลเซอร์เป็นจุดที่ใช้เป็นหลักในการเติมหลุมของเครื่องประดับทองและเงินเชื่อมจุดฝีในการซ่อมแซมข้อต่อและการตั้งค่าการเชื่อมฝา, มีข้อได้เปรียบเช่นโซนร้อนได้รับผลกระทบเล็ก ๆ ในการเชื่อมการปรับขนาดของจุดเชื่อม; ดี จุดเชื่อมเรียบและสวยโดยไม่ต้องประมวลผลการโพสต์เชื่อม -;การวางตำแหน่งที่ถูกต้องโดยไม่ทำลายเครื่องประดับฝังรอบ; เชื่อมคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและดีไม่มีมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นอยู่กับ W50;พลังงานจุดเดียวเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน; กล้องจุลทรรศน์ที่นำเข้าจะนำมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินงาน

Certificates

Advertisment

ค้นหาสินค้า

 • เครื่องจักร เมืองไทย เครื่องจักร เมืองไทย

  ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์แห่งประเทศไทย, เครื่องเลเซอร์ การขายการบริการและการสนับสนุน

  Email[email protected]

  ที่อยู่ : อาคารมณียาเซ็นเตอร์ชั้น 7 โซน A ถนนเพลินจิต 518 / 5 ลุมพินีปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

  โชว์รูมและศูนย์บริการ : 95/10 ถนนสุขุมวิท 105, บางนา, บางนา, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

  รายการล่าสุด

Latest Comments